Privacy Statement


Privacy beleid
Rijschool Heibrink verwerkt uw persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming (AVG), in kracht getreden per 25 mei 2018. Wij verwerken persoonsgegevens om u te kunnen voorzien van informatie over onze rijlespakketten en onze autorijsschool. Indien u geen theorie-/rijles bij ons afneemt, dan vernietigen wij uw persoonsgegevens volgens de AVG. Nadat onze kandidaat voor zijn rijexamen is geslaagd, worden de verstrekte persoonsgegevens vernietigd. Onze leerlingen kunnen te allen tijde een verzoek doen om de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens te vernietigen. Een verzoek kan gedaan worden door een mail te sturen naar info@rijschoolheibrink.nl


Geheimhoudingsverklaring
Rijschool Heibrink verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beŽindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Rijschool Heibrink aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Rijschool Heibrink garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiŽren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.


Noordzeestraat 5
8303 VJ Emmeloord
tel 0527-699823
Henk 06-20159558
Marianne 06-13184802
Rijschoolnummer: 1443Z1
IBAN NL09INGB0004505799
E-mail: info@rijschoolheibrink.nl